• odborné poradenstvo a spracovanie projektov
  • kladačské plány vrátane stavebného dozoru
  • zabezpečenie dopravy
  • zapájanie a monitorovanie alarmových systémov
  • montáž spojov
Taste