• odborné poradenstvo a spracovanie projektov
  • kladačské plány vrátane stavebného dozoru
  • zabezpečenie dopravy
  • montáž a dodávka predizolovaných potrubí a energetických celkov
  • montáž a opravy spojov vrátane monitorovacieho systému
Taste